سوالات کاربران 1

سئو سایت چیست؟

سوالات کاربران 2

چرا باید وبسایت خود را سئو کنیم؟

تیم وارش ادز چطور سئو سایت شما را انجام میدهد:

مراحل سئو سایت شما

01
بررسی و آنالیز

بررسی و آنالیز کامل وبسایت شما و تهیه نقشه راه

02
کلمات کلیدی

گردآوری بانک کلمات کلیدی و مشخص کردن کلمات معاملاتی و پربازدید

03
تحلیل رقبا و سئو داخلی

بررسی وضعیت رقبا در کلمات کلیدی و تدوین و اجرای سئو داخلی

04
سئو خارجی

بررسی وضعیت سایت و رقبا در سئو خارجی و تدوین و اجرای مسیر راه.

05
ارائه گزارش ها

ارائه گزارش های مربوط به وضعیت کلمات و ورودی های سایت به طور مکرر